Przybysze spoza ZEA będą mogli, zgodnie z prawem obowiązującym w ich własnej ojczyźnie, rozwodzić się i dziedziczyć. Dotąd wszyscy musieli przestrzegać legislacji opartej o obowiązujące w tym naftowym kraju islamskie prawo. Zmiany dotyczące obcokrajowców są dość ważne, zauważa ”The Guardian”, bo w Emiratach jest 9 razy więcej imigrantów niż obywateli ZEA.

Kraj próbujący promować wizerunek miejsca nowoczesnego i otwartego na międzynarodowy biznes tracił wiele na skutek kontrowersji obyczajowych, a także sposobu w jaki traktowano przemoc wobec kobiet. Słynne są przypadki, gdy ofiara gwałtu po zgłoszeniu napaści sama trafiała za kratki.

Prezydent Chalifa ibn Zajid Al Nahajjan zatwierdzając reformy prawa w ZEA, jak twierdzi rządowa agencja informacyjna WAM, chciał ”wzmocnić zasady tolerancji w społeczeństwie i wzmocnić pozycję kraju jako magnesu dla pragnących osiedlać się i pracować w kraju”.

Dziennik “The National” zwraca uwagę, że nowe przepisy mają też okazać współczucie osobom w szczególnie trudnej sytuacji, bo zdekryminalizowane będzie samobójstwo, ”zarówno skuteczne jak i jego usiłowanie”.

Pojawi się także przepis o ”Dobrych Samarytanach”, osobach próbujących nieść pomoc osobom w potrzebie regulujący odpowiedzialność prawną względem skutków czynionych wysiłków. Zdarzało się, choć ponoć nieczęsto, że udzielający pierwszej pomocy mógł zostać oskarżony o przyczynienie się do śmierci ratowanego. Teraz dobre intencje zmazują jakiekolwiek podejrzenie winy.

Kolejny nowy przepis dotyczy sądów, które będą musiały zapewnić tłumacza oskarżonemu który nie włada językiem arabskim. Surowsze będą też kary w przypadku przestępstw wobec kobiety. Dotyczyć ma to nie tylko najtragiczniejszych w skutkach sytuacji (łącznie z ”honorowymi zabójstwami”), ale i prześladowania.

Odnośnie alkoholu, jego sprzedaż nadal będzie możliwa w barach i restauracjach miast ZEA. Potrzeba jednak zezwolenia, by butelkę wódki, whisky czy dżinu kupić i trzymać w domu. Nowe przepisy będą pozwalały muzułmanom, którzy nie mogli otrzymywać takich pozwoleń, swobodnie kupować i pić napoje alkoholowe. Nadal obowiązywać będzie limit wieku (minimum 21 lat) dla kupującego.

Pojawiające się w emirackich mediach zapowiedzi zmian nie zawierają odniesień do wykroczeń za które dość często sądzono obcokrajowców, m.in. związki homoseksualne, cross-dressing czy publiczne okazywanie afektu.