Tego w portach lotniczych powstaną stoiska informacyjne dla pasażerów, na których eksperci będą udzielać bezpłatnie porad m.in. o tym, jak uzyskać odszkodowanie za zagubiony przez przewoźnika bagaż, czy linie lotnicze powinny zapewnić bezpłatnie posiłek w razie opóźnienia lotu,  jakiej rekompensaty można domagać się w przypadku odwołania lotu. Celem wydarzenia jest przypomnienie o prawach pasażerów lotniczych u progu sezonu wakacyjnego.

Stoisko Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce pojawi się na Lotnisku Chopina. W godzinach 10.00 – 16.00 eksperci będą udzielać porad pasażerom, wręczać ulotki informacyjne i wakacyjne gadżety. Materiały informacyjne będą także dystrybuowane wśród pasażerów w Porcie Lotniczym we Wrocławiu. Akcję wspierają patronatem honorowym Komisja Europejska oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Partnerem akcji jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, patronem medialnym został magazyn National Geographic Traveler.

Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) należy do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ang. ECC-Net), służących pomocą konsumentom w całej UE. Centra bezpłatnie informują konsumentów o ich prawach w Unii Europejskiej oraz pomagają w polubownym rozwiązywaniu sporów ponadgranicznych z przedsiębiorcami mającymi siedziby w UE, Norwegii oraz Islandii. Konsumenci mogą zgłaszać do ECK swoje skargi na nieuczciwe praktyki zagranicznych biur podróży, linii lotniczych, sklepów internetowych czy komisów samochodowych za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej www.konsument.gov.pl, drogą telefoniczną (22 55 60 118), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1.