Fotografie, które przesłano do redakcji NG zdają się potwierdzać wcześniejsze informacje o zrównaniu z ziemią zrekonstruowanej Bramy Nergala i Bramy Maszki. Rok temu islamiści zniszczyli także mury okalające Niniwę. Liczyły one aż 12 kilometrów.
 

Wraz z postępującymi walkami i zbliżaniem się irackiego wojska do terenów zajmowanych przez ISIS ci drudzy zdają się stosować taktykę spalonej ziemi. Profesor Michael Danti z Uniwersytetu Bostońskiego przekonuje, że chodzi o jasny sygnał dla przeciwnika: "jeśli będziecie kontynuować ofensywę nie zastaniecie na miejscu kamienia na kamieniu". 
 

Niniwa była ważnym ośrodkiem miejskim już 4 tysiące lat temu. W okresie nowoasyryjskim stała się stolicą Asyrii i na przestrzeni VIII i VII w. p.n.e. silnie się rozbudowywało. Do miasta prowadziło 15 bram, Bramy Nergala i Maszki zrekonstruowano w XX wieku. 
 

Źródło: National Geographic News