PHOTO 9: Wczesny poranek (5:30) w bazie, któremu zazwyczaj towarzyszyły zgaszone kolory i śliskie kamienie. (fot. Marek Ogień)