PHOTO 5: Okolice bazy, gdzie Kuba Pobórka oraz Grzesiek Pająk tremowali chodzenie po penitentach. (fot. Marek Ogień)