Michał Jagiełło był człowiekiem wielu pasji. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 70’ był naczelnikiem GOPR, przez wiele lat pracował także jako dyrektor Biblioteki Narodowej. W swoim życiu pełnił także obowiązki wiceministra kultury. Taternicy zapamiętają go także jako autora licznych artykułów i ciekawych książek, w tym słynnego „Wołania w górach”.
 

Michał Jagiełło był wciąż obecny w życiu ludzi poszukujących. Przez kilkanaście lat z poczuciem humoru i pasją prowadził zajęcia w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Ich tematem były zamieszkujące Polskę mniejszości narodowe.
 

Za swoje zasługi na ich rzecz został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskich Orderu Odrodzenia Polski oraz orderem Św. Marii Magdaleny przyznanym przez Autokefaliczną Polską Cerkiew Prawosławną.