Miejsce 2: aluminiowa puszka

Na drugim miejscu minirankingu znalazły się puszki aluminiowe. „Odkryliśmy, że w mniejszym stopniu przyczyniają się do globalnego ocieplenia niż szkło i plastik, ponieważ do ich powstania zużywa się mniej energii i zasobów. Puszki są lżejsze od szkła i nie są też wykonane z paliw kopalnych, jak plastik” - podają naukowcy.

Niestety produkcja aluminium także nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. „Produkcja aluminium wymaga rafinacji rudy boksytu, a boksyt wydobywczy może zanieczyścić wodę w krajach, z których jest pozyskiwany, w tym w Australii, Malezji i Indiach. Rzeki i osady zanieczyszczone metalami ciężkimi zagrażają zdrowiu ludzi i dzikiej przyrody w pobliżu kopalni” - czytamy w „The Conversation”.

Miejsce 1: puszka z rezyklingu

Najbardziej „eco-friendly” opakowaniem okazały się puszki aluminiowe produkowane z recyklatów. „Aluminium można stale poddawać recyklingowi bez zmiany właściwości. Recykling aluminium może zaoszczędzić 95% energii używanej do produkcji nowej puszki i nie wymaga wydobywania ani transportu nowego materiału” - podają autorzy.

Niestety tu też zawodzi gospodarka odpadami. Wskaźnik recyklingu opakowań aluminiowych w Wielkiej Brytanii wynosi zaledwie 52% i – zdaniem naukowców – wymaga „radykalnej poprawy”.

Ostatecznie autorzy analizy podkreślają, że choć materiały różnią się między sobą wpływem na środowisko, to każdy w jakimś stopniu odpowiada za jego eksploatację i zanieczyszczenie. „Najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite wycofanie opakowań jednorazowych i wprowadzenie systemu opakowań wielorazowych” - piszą.

 

Źródło: The Conversation