Sępniki czarne to padlinożerne ptaki USA, Meksyk, Amerykę Centralną i prawie całą Amerykę Południową. Wygląda jednak na to, że w ostatnim czasie zwierzęta te zmieniły swoje nawyki żywieniowe. Właściciele gospodarstw wiejskich ze Stanów Zjednoczonych z niepokojem obserwują, jak sępniki coraz częściej polują na żywe jagnięta i cielęta.

Hodowcy bydła walczą z drapieżnymi ptakami

Sytuacja stała się na tyle poważna, że rolnicy coraz częściej ubiegają się o pozwolenie na odstrzelenie drapieżnych ptaków. Sępniki czarne są jednak objęte ochroną, co komplikuje polubowne rozwiązanie tego problemu. Mimo to władze US Fish and Wildlife Service skłaniają się ku wydawaniu pozwoleń hodowcom, którzy udowodnią, że padli ofiarami inwazji sępników.

Proponowany program zakłada, że władze stanu będą mogły wydawać rocznie 100 takich pozwoleń. Na ich mocy rolnik będzie mógł zabić pięć ptaków. W ostatnich tygodniach prawo zostało przyjęte w Indianie. Wcześniej uzyskanie zgody zajmowało nawet kilka miesięcy, jednak ze względu na poważne szkody, proces został przyspieszony do kilku dni.

– Ten system ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania inwazji sępników czarnych, który powodują znaczne szkody i spustoszenie wśród hodowców bydła w Indianie – czytamy w oświadczeniu Joe Moore, wiceprezesa Indiana Beef Cattle Association.

W rozmowie z „The New York Times” John Hardin opowiedział, że na jego farmie w stanie Kentucky zdarza mu się obserwować nawet 8 sępników jednocześnie. Co najmniej dwa z jego cieląt zostały zabite właśnie przez drapieżne ptaki.

Kentucky było pierwszym stanem, gdzie zaczęto wydawać częściowe zezwolenia na odstrzelenie sępników dla farmerów. Program obowiązuje już od 2015 r. Mimo to szacuje się, że miejscowi hodowcy bydła rocznie tracą nawet 500 tys. dolarów.

– Ptaki najczęściej polują w trakcie porodów. Kiedy ciele przychodzi na świat, atakują dziecko i matkę – tłumaczy Greg Slipher, specjalista ds. hodowli zwierząt z Indiana Farm Bureau w wywiadzie dla „Times”.

Poza stanami Indiana i Kentucky, wspomniany program obowiązuje również w Missouri, Missisipi, Oklahomie, Tennessee, Teksasie i Arkansas.

Inwazja sępników czarnych w USA

Historycznie, czarne sępy znajdowano w południowych Stanach Zjednoczonych oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Jednak w ciągu ostatnich 35 lat przenieśli się dalej na północ i wschód. Nie wiadomo, dlaczego ptaki zmieniły swoje przyzwyczajenia, jednak eksperci twierdzą, że nie bez znaczenia są zmiany klimatyczne. Łagodniejsze zimy na wschodzie USA zachęciły je do poszerzania swoich terytoriów.