W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej
komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi
osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby
przewlekle, alergie,itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na
liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych
wypadkach.

Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE (in
Case of Emergency
). Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu
wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd.
Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom
ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić
życie.

Akcja ma zasięg europejski.