Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego to jedno z największych cyklicznych wydarzeń ukazujących i promujących bogactwo kulturowe Małopolski. W tym roku odbędą się 16-17 oraz 23-24 maja. Podczas tych dwóch majowych weekendów będzie można nieodpłatnie zwiedzać zabytki na kilku trasach, m.in. kolonię robotniczą i fabrykę Bata w Chełmku, Collegium Maius w Krakowie, zespół pałacowy w Książu Wielkim, synagogę i Muzeum Żydowskie w Oświęcimiu. Wykaz wszystkich miejsc na www.dnidziedzictwa.pl