Słonie, niedźwiedzie polarne, goryle, tygrysy i lwy – oto tzw. Nowa Wielka Piątka zwierząt, na które najczęściej „polują” fotografowie z całego świata. Dlaczego? W niedalekiej przyszłości te gatunki mogą wyginąć.

Zwierzęta zostały wybrane podczas internetowego głosowania z udziałem ponad 50 tys. osób. Pomysłodawcą inicjatywy New Big Five jest brytyjski dziennikarz i fotograf Graeme Green. Jego działania wspierają ekolodzy i przedstawiciele organizacji charytatywnych z całego świata. Misją New Big Five jest szerzenie świadomości na temat zagrożeń, z jakimi na co dzień mierzą się dzikie zwierzęta ze wszystkich kontynentów. Zmiany klimatycznie, kłusownictwo czy degradacja naturalnych siedlisk przez człowieka to tylko niektóre z nich. Wyginięcie choćby jednego gatunku poważnie zaburza funkcjonowanie powiązanych ze sobą ekosystemów. To dotyka nie tylko zwierzęta, ale również ludzi.

– „Od pszczół po płetwale błękitne, wszystkie dzikie zwierzęta mają ważne znaczenie dla przyszłości naszej planety i zachowania równowagi w przyrodzie” – tłumaczy Graeme Green.

Bez dzikich zwierząt nie ma ludzi

Niestety prognozy nie są optymistyczne. Według Jane Godall, światowej sławy badaczki dzikiej fauny, aż milion gatunków zwierząt jest zagrożonych wyginięciem. Dodaje co prawda, że „zawsze jest nadzieja”, ale w ratowanie świata muszą zaangażować się wszyscy ludzie.

Zwierzęta z Nowej Wielkiej Piątki zaliczają się do grup krytycznie zagrożonych, zagrożonych lub podatnych na zagrożenie wyginięciem. Klasyfikacja została opracowana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. Ich wybór na ambasadorów inicjatywy nie jest więc przypadkowy. Jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań, nasi potomkowie będą mogli oglądać lwy czy goryle tylko na archiwalnych zdjęciach.

Na ratunek zwierzętom

Zaangażowany w projekt New Big Five fotograf Marsel van Oosten podkreśla, że jesteśmy świadkami największego kryzysu wymierania gatunków od 65 milionów lat, kiedy wyginęły dinozaury. Tym razem za proces ten w pełni odpowiadają ludzie, nie natura.

Inicjatorzy projektu New Big Five zachęcają podróżników do odwiedzania miejsc będących naturalnym środowiskiem występowania słoni, niedźwiedzi polarnych, goryli, tygrysów i lwów, zaangażowania się w działania na rzecz ochrony tych oraz innych dzikich zwierząt, oraz uświadamiania innych ludzi. Podobnie jak w przypadku pozostałych problemów cywilizacyjnych, tu również warto zacząć od edukacji i uświadamiania już od najmłodszych lat.