Tegoroczną edycję Nocy Kultury opatrzyliśmy hasłem „Lublin – Brama Wschodu”, zapraszając do jej współtworzenia artystów z Ukrainy. Chcemy pokazać Polsce i Europie bogatą i fascynującą kulturę Lublina i naszych sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej współpracy artystycznej. Układając program położyliśmy szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentujące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej obu krajów.


Europejski Stadion Kultury 2012 – Lublin i Rzeszów
W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.  To polsko-ukraiński program współpracy kulturalnej  i społecznej, realizowany z okazji EURO 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo-społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kraje na tle Europy.
Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej odległości od granicy, wspólnie zrealizują program nawiązujący zarówno do odbywających się rozgrywek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt  realizowany jest przez  Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów,  Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsztaty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowiedzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wsparcie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach przygotowań do EURO 2012 .

Program Nocy Kultury 2012

Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lublina, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołanymi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowiska akademickie. 

W programie tej wyjątkowej Nocy znalazło się kilkaset wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, kuglarskich i kabaretowych, performances, happeningów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich, projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie zabrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych programów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, improwizowanych akcji artystycznych i społecznych. Niemal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lublina. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pasaż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla miasta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim symbolizującą przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią młodości i innowacyjności. Dzięki wyjątkowej scenografii, a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycznych, Aleja Kultur stanie się unikalną i żywą przestrzenią ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, muzea, teatry, galerie i pracownie artystyczne.

Organizacja Nocy Kultury

Koordynatorem i reżyserem dramaturgii Nocy Kultury są Warsztaty Kultury. Program kilkuset wydarzeń artystycznych został zbudowany z propozycji zgłoszonych w otwartym naborze przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystów profesjonalnych i niezależnych. To właśnie te podmioty są duszą i sercem Nocy Kultury, pracując równocześnie jako jej aktorzy i reżyserowie.

Sukces organizacyjny tak dużego wydarzenia artystycznego wymaga precyzyjnej współpracy pomiędzy współtwórcami programu, jednostkami samorządu, a także służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz służbami komunalnymi. Istotne jest również wsparcie wielkiej rzeszy wolontariuszy. Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie lokalny patriotyzm wszystkich podmiotów pracujących na rzecz Nocy.

Magiczny klimat Nocy Kultury pomaga być lepszym i szczęśliwszym. To wspólnota mieszkańców, zmierzających w stronę Miasta – Marzenia.

Noc Kultury 2012 Patronatem Honorowym objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk