Rudera, zakład pogrzebowy, magazyn, sklep, remiza strażacka. Budynek mieszkalny, kino, siedziba urzędu, przychodnia, szkoła, bank. Niekiedy – galeria, muzeum. Wszystkie te budynki były kiedyś synagogami i domami modlitwy. Ponad 300 zdjęć. Ponad 300 dowodów na istnienie.

Wojciech Wilczyk sfotografował wszystkie istniejące jeszcze w Polsce żydowskie miejsca modlitwy, które po wojnie zostały zaadaptowane na potrzeby miejscowej ludności. Świadkom swojej fotograficznej wędrówki zadawał proste pytanie: „Czy tu była synagoga?”. Odpowiedzi zapisał. Rezultatem jego dwuipółletniej pracy jest projekt „Niewinne oko nie istnieje” obejmujący album wydany przez wydawnictwa Ha!art i Atlas sztuki oraz projekcję audiowizualną i wystawę, prezentowane
w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Wojciech Wilczyk wybrał surową formułę fotograficznej dokumentacji. Kolorowe zdjęcia nie starają się być niczym więcej, jak tylko zapisem aktualnego stanu rzeczy. Równie ważne jak same obiekty jest kontekst, w którym istnieją – współczesna rzeczywistość polskich miast i miasteczek. Gest fotografa demaskuje oswojony pejzaż.        

Siłą tego projektu jest prostota i odwaga spojrzenia. Spojrzenia, które pyta. Pyta
o ludzi, których już wśród nas nie ma, i pamięć o nich. O naszą wrażliwość wobec nie-naszego sacrum. O refleksję nad Zagładą. Każda z tych fotografii jest pytaniem o nas samych.

Informacje praktyczne:
Ekspozycja: ul. Krakowska 46
Termin:  28. czerwca– 2. sierpnia 2009 roku
Cena biletu: 3 zł

poniedziałek:  nieczynne
wtorek - środa: 11.00 – 19.00
czwartek: 11.00 – 21.00
piątek – sobota: 11.00 -19.00
niedziela: 11.00 – 15.00

Więcej na: www. jewishfestival.pl oraz  www.etnomuzeum.eu

Partnerzy:

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
Festiwal Kultury Żydowskiej
Atlas Sztuki Korporacja Ha!Art
Województwo Małopolskie www.etnomuzeum.eu