W październiku zespół badaczy z Oksfordu opublikował w czasopiśmie Scientific Reports artykuł na temat wymierania gatunku ludzkiego i okazało się, że ludzie nie wydają się postrzegać swojego zniknięcia z powierzchni ziemi jako coś wyjątkowo tragicznego.

Grupa badaczy poprosiła ponad 2500 osób w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o sklasyfikowanie trzech możliwych scenariuszy od najlepszych do najgorszych. Scenariusz pierwszy zakładał brak poważnej katastrofy, drugi zakładał katastrofę, która wymazuje 80 procent populacji ludzkiej, a trzeci katastrofę, która powoduje całkowite wymarcie gatunku homo sapiens.

Jak można się było spodziewać, większość badanych nie sklasyfikowała żadnej z katastrof jako najlepszą możliwość, ale okazało się, że w przypadku wyboru wymarcia całej lub tylko części populacji odpowiedzi nie są już tak oczywiste, jakby mogło się wydawać. Okazuje się, że ankietowani uznali, iż gorszą tragedią od wymarcia całej ludzkości, byłoby wymarcie 80% ludzi na świecie.

Co ciekawe, kiedy naukowcy zmodyfikowali scenariusze tak, że dotyczyły populacji zebr, większość badanych uznała, że wymarcie wszystkich zebr na świecie byłoby znacznie gorsze niż utrata 80% ich populacji.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety badacze przeprowadzili wywiady z respondentami, w wyniku których większość osób, która wybrała wymarcie całej populacji ludzkości jako mniej pesymistyczny scenariusz, zmieniła zdanie i uznała, że jest on jednak najgorszym z zaprezentowanych.

Według naukowców różnica w odpowiedziach wynika przede wszystkim z tego, że respondenci skupili się w dużej mierze na indywidualnych ludzkich jednostkach i rodzinach, które po sobie pozostawią, a nie na dobru gatunku ludzkiego jako całości, jak było w przypadku zebr.

"Ludzie będą mieli duży wpływ na to, co jak możemy zapobiec przedwczesnemu wyginięciu gatunku ludzkiego" – powiedział Stefan Schubert, współautor ankiety. "Ważne więc jest, aby dowiedzieć się, jak jako ludzkość postrzegamy potencjalne zagrożenie".

Podczas gdy pozornie niewiele możemy zrobić, aby zapobiec deszczowi zabójczych asteroid lub erupcji wulkanu, jako ludzie nadal mamy wpływ na obecność broni biologicznej, wojen, czy stan powietrza, którym oddychamy i to powinien być najważniejszy przekaz przeprowadzonego w Oksfordzie badania.

Katarzyna Mazur