Grupa naukowców przeprowadzała badania na terenach Wyżyny Abisyńskiej. Alexander Gross i jego zespół natrafili na potężne kamienne pasy, które wydają się anomalią w tropikalnych regionach. Być może odpowiednie przestudiowanie tego jak się tam znalazły, pozwoli nam odpowiednio zinterpretować aktualne zmiany klimatyczne.

- Zaskoczyło nas istnienie tych kamiennych pasków na terenach tropikalnych. Jako tak zwane formy polodowcowe i to takiej wielkości były kojarzone jedynie ze strefą umiarkowaną, regionami polarnymi i glebami o temperaturze krzepnięcia – tłumaczy Alexander Gross z Instytutu Geografii Uniwersytetu w Bernie, jeden z liderów grupy badawczej, która dokonała odkrycia.

fot. Groos i in., Earth Surface Dynamics, 2021

Naukowcy są przekonani, że kamienne pasy powstały w wyniku okresowego zamrażania i rozmrażania gleby w pobliżu gleby lodowej, co miałoby przyciągać do siebie podobne głazy. Gross i jego zespół badali formy polodowcowe w Górach Bale i górach w strefie Arsi. Za pomocą izotopu chloru ustalili, że termin minionych zlodowaceń nie pokrywa się z innymi terenami górskimi. 

- Wyniki naszych badań pokazują, że lodowce w południowej części Wyżyny Abisyńskiej osiągnęły swój maksymalny rozmiar około 40 tys. lat temu, czyli tysiące lat przed innymi górzystymi terenami we Wschodniej Afryce czy na świecie – tłumaczy Gross.

Między 42. a 28 tys. lat temu lodowce zajmowały nawet 35 tys. kilometrów kwadratowych tamtejszej powierzchni. Relatywnie wczesne ochłodzenie i zlodowacenie zostało prawdopodobnie spowodowane wariacjami opadów deszczu i charakterystycznych cech tych gór. Można więc stwierdzić, że temperatura to nie jedyny czynnik odpowiedzialny za ruch lodowców we Wschodniej Afryce w tamtym okresie. Nie wiadomo jednak czy to typowe dla gór w regionach tropikalnych czy raczej regionalny fenomen.

fot. Groos i in., Earth Surface Dynamics, 2021

Jak więc widać pytania się tylko mnożą. Znalezienie odpowiedzi na nie wymaga jednak dalszych badań, bo wszystko wskazuje na to, że tereny górzyste w regionach tropikalnych przechodziły przez Zlodowacenie Północnopolskie na wiele różnych sposobów. Dokładne przestudiowanie klimatycznych zmian na tych terenach wydaje się więc kluczowe i może pomóc nam odpowiednio zinterpretować aktualną sytuację klimatyczną na świecie.   

Zgodnie z tym co czytamy w Science Alert, głębsze spojrzenie na zagadnienia w regionach tropikalnych  może pomóc odkryć co dokładnie nas czeka i jaki to będzie miało wpływ na różnorodność biologiczną i nasz ekosystem. Jak bowiem podsumowują naukowcy w jednej ze swoich publikacji, ich odkrycia podkreślają potrzebę zrozumienia lokalnych uwarunkowań klimatycznych, aby móc wysnuć szersze klimatyczne interpretacje z chronologii zlodowaceń.