A Wy, ciekawi tego świata, musicie o tym wiedzieć. Wyznawcą idei pokoju był Mahatma Gandhi – jeden z założycieli wolnego państwa indyjskiego. Mimo, że przez wiele lat walczył o wyzwolenie Indii spod dominacji brytyjskiej, to nie uznawał przemocy i nie wierzył w skuteczność walki zbrojnej. Głosił natomiast, że można odzyskać wolność bez przelewu krwi i nienawiści. To umiłowanie pokojowych rozwiązań dla najbardziej nawet skomplikowanych problemów zyskało mu przydomek Mahatma, czyli po hindusku Wielka Dusza. Tragicznym wyrazem tego, że nie wszyscy zgadzali się z jego poglądami był fakt zamordowania go w 1948 roku. Wyznawcą równie humanitarnych działań był Martin Luther King, Murzyn urodzony w 1929 roku. Był jednym z najwybitniejszych przywódców Ruchu Praw Obywatelskich w Stanach Zjednoczonych i przez wiele lat walczył o równe prawa dla wszystkich obywateli, organizując demonstracje i marsze pokojowe. Został zamordowany w 1968 roku. Tekst: Agnieszka Budo