Inne środki lokomocji nie są już tak zielone. Autobusy wykorzystują jednak mniej energii na pasażera na kilometr niż samochody. A długie dystanse najlepiej pokonywać pociągiem. Kalkulacje trzeba będzie wykonać ponownie, po tym jak świat odejdzie od paliw kopalnianych na rzecz energii elektrycznej. Globalne trendy wskazujące na rosnącą urbanizację świata pozwalają planować infrastrukturę w sposób bardziej efektywny. Eksperci zakładają, że przyczyni się to też do zwiększenia liczby osób korzystających z pociągów, rowerów lub siły własnych nóg do przemieszczania się z punktu A do B.