Niektóre elektrownie węglowe, takie jak ta w Newburgh w stanie Nowy Jork, zostały przestawione na zasilenie biomasą lub bardziej ekologicznym gazem ziemnym. W USA to samo czeka co najmniej 50 elektrowni. Przedsiębiorstwa nie znoszą patrzeć, jak ich zasoby marnieją, to jasne. Ratto Group, kalifornijska firma zajmująca się wywozem śmieci, wymienia właśnie dieslowskie silniki ciężarówek na elektryczne, które spełnią stanowe standardy dotyczące czystości powietrza. – To daje nam możliwość zachowania pojazdów, które już mamy we flocie – mówi dyrektor Lou Ratto.


***


W 2009 r. wydawany przez MIT periodyk Sloan Management Review badał działania przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju i odkrył, że większość robiła tylko to, co konieczne, by spełnić wymagania ustawowe. Pięć lat później wyniki były inne: w dwóch trzecich firm zrównoważony rozwój znalazł się na szczycie ich priorytetów, co deklarowała mniej niż połowa w poprzednim badaniu.
 

Co się zmieniło? Szefowie zrozumieli, ile warte są prośrodowiskowe inicjatywy, wyjaśniają Patricia i Jack Phillips, autorzy książki The Green Scorecard. Obecnie mądre firmy wykorzystują swoje
strategie w sprawie ochrony środowiska do... budowania przewagi konkurencyjnej – piszą autorzy.