Mural powstał na jednym z budynków Zespołu Szkół Specjalnych Nr 101 w Warszawie przy ulicy Karolkowej 56. A zaprojektowała go i wykonała nauczycielka plastyki - Magdalena Pietrucha. Malowidło przedstawia osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, z której wznoszą się marzenia - o chodzeniu i pokonywaniu barier. Mural jest radosny, a jednocześnie skłania do przemyśleń na temat niepełnosprawności. Powstał, by przybliżyć mieszkańcom Warszawy i przechodniom wolskich ulic, specyfikę szkoły specjalnej i specyfikę życia osób niepełnosprawnych. Pracownicy szkoły chcieli przypomnieć, że osoby poruszające się na wózku również mogą czerpać z życia radości. - Chcieliśmy pokazać, że ich życie to nie tylko codzienna rehabilitacja i zmaganie się z ograniczeniami dnia codziennego oraz wykluczeniem społecznym - tłumaczy Marta Ulatowska przewodnicząca Rady Rodziców. Bo - jak mówi Stefan Podmokły, dyrektor szkoły i inicjator powstania muralu -  szkoła to nie tylko miejsce do nauki, to także przyjazne środowisko do zdobywania umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu, nawiązania przyjaźni i realizacji marzeń. (hg)