Cały świat w  Krakowie

Olimiada (iGeo) odbyła się  12-18 sierpnia 2014 w Krakowie. Polska jest jedynym dwukrotnym gospodarzem zawodów. To prestiżowe wydarzenie, w którym w tym roku wzięła udział rekordowa liczba reprezentacji. Pojawili się przedstawiciele 36 państw, w tym: Australii, Chin, Meksyku, Nigerii, Nowej Zelandii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i wielu europejskich państw.

Zawody przeznaczone są dla uczniów w wieku 16-19 lat. Każda drużyna składa się z czterech uczniów oraz dwóch opiekunów. Młodzi geografowie, których do Krakowa przyjechało 144,  wyłonieni zostali podczas eliminacji krajowych. Polska była reprezentowana przez Tomasza Grzyba z Siemiatycz, Michała Piłata z Gdańska, Macieja Rzeszutka z Łodzi oraz Michała Kuźbę z  Bydgoszczy.

Jak zostać mistrzem?

Zawody składają się z trzech części: testu pisemnego, zajęć terenowych oraz quizu. Co trzeba wiedzieć o geografii?
Test poświęcony jest m.in. geologii, ekologii, globalizacji i korporacjom transnarodowym. Stanowił mieszankę pytań otwartych i półotwartych, a do każdego z zadań dołączone były materiały źródłowe, np. fotografie, tabele z danymi statystycznymi.

Zajęcia terenowe składały się z dwóch etapów rozłożonych na dwa dni. Zawodnicy musieli zidentyfikować m.in. strefy użytkowania terenów miejskich na przykładzie krakowskich Błoni i Parku Jordana oraz  nanieść je na mapę z użyciem poprawnych technik kartograficznych. Zadanie drugie polegało na zaproponowaniu sposobów wykorzystania nieużytkowanych terenów klubów Wisła i Cracovia. Należało wykonać mapę oraz przygotować opis planowanej inwestycji wraz  z uzasadnieniem.

Quiz multimedialny zawierał 40 pytań zamkniętych. Wymagały zidentyfikowania zjawisk i procesów przedstawionych na materiałach graficznych oraz umiejętnego analizowania danych oraz rozpoznania krajobrazu lub architektury miejsca, w których wykonano zdjęcia


Mistrzowie wiedzy geograficznej

Kto o geografii wie najwięcej? Zwycięzcą XI Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej został James Mullen ze Stanów Zjednoczonych. Drużynowo triumfował Singapur, wyprzedzając Australię i Rumunię. Polska drużyna zdobyła na Olimpiadzie 3 brązowe medale. Międzynarodowe jury przyznało w sumie 72 medale: 12 złotych, 24 srebrnych i 36 brązowych.

Wyniki Polaków:
44. Michał Kuźba (brązowy medal)
48. Michał Piłat (brązowy medal)
71. Maciej Rzeszutek (brązowy medal)
99. Tomasz Grzyb

Od lewej: Tomasz Grzyb, Maciej Rzeszutek, Michał Kuźba, Michał Piłat. Fot. Marek Barwiński


Nie tylko rywalizacja

Olimpiada to nie tylko testy i zadania. To też wzajemne poznawanie kultury. Na kilka dni do Krakowa zjeżdża się przecież cały świat. Podczas „wieczoru kulturalnego” uczestnicy przedstawili prezentację swojego kraju. Polacy zapewnili Wystąpił występ zespołu góralskiego i degustację potraw kuchni polskiej. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce w Pieniny. Mieli możliwość zwiedzania Krakowa, kopalni w Wieliczce, Oświęcimia.

Zawody zostały zorganizowane przez Komitet Główny Olimpiady Geograficznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne oraz Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy Patronat objął Prezydent Miasta Krakowa Profesor Jacek Majchrowski oraz Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego – Profesor Michał Śliwa. Olimpiada organizowana jest pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Marek Barwiński, Tomasz Sawicki, Joanna Uroda
Komitet Główny Olimpiady Geograficznej