Konkurs Fundacji Marka Kamińskiego i portalu Polska Wita skierowany jest do wszystkich kreatywnych osób, którym los Wisły leży na sercu. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie „Jaka ma być Twoja Wisła?”. Odpowiedź w formie dowolnego tekstu o długości od 500 do 2000 znaków należy przesłać na adres mailowy wisla@polskawita.pl w dniach 27.01.2011 – 13.02.2011. Informacje o konkursie można znaleźć na stronie www.kaminski.pl oraz www.polskawita.pl.  Zapraszamy do udziału w konkursie każdego, kto chce się podzielić swoją wizją Wisły, pomysłami na wykorzystanie jej potencjału czy historią o królowej polskich rzek i swoich związkach z Wisłą, która obrazuje jej przyszłe losy. Komisja konkursowa nagrodzi 3 osoby, których odpowiedzi będą najbardziej oryginalne i inspirujące. Oceniane będzie niestandardowe podejście do popularyzacji Wisły jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie, wykorzystania potencjału turystycznego Doliny Wisły z poszanowaniem przyrody nadwiślańskiej oraz oryginalne podejście do tematu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 lutego 2011r. – wyniki zostaną ogłoszone na portalach www.kaminski.pl oraz www.polskawita.pl. Nagrodzone osoby otrzymają nietuzinkowe nagrody. Za I i II miejsce – audiobook „Razem na bieguny” – niezwykłą historię Janka Meli oraz Marka Kamińskiego czyta Marek Kondrat; przewodnik „Wisła – 1047 tajemnic” – prowadzący przez atrakcyjny przyrodniczo region Wisły, kalendarz książkowy „12 rzeczy o Wiśle” oraz obrazek-zdjęcie z wypraw Marka Kamińskiego. Za III miejsce – przewodnik, kalendarz i obrazek. Co ważne – wszystkie przewodniki zostaną zindywidualizowane przez autograf z dedykacją Marka Kamińskiego, złożony specjalnie dla zwycięzcy. Dodatkowo zwycięskie wypowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.szlakwisly.pl. Konkurs jest elementem społecznego programu „Szlak Wisły” Fundacji Marka Kamińskiego, który ma na celu przywrócenie Wisły Polsce oraz rozpoczęcie szerokiej społecznej debaty na temat przyszłości Wisły, wykorzystania jej potencjału turystycznego z poszanowaniem przyrody nadwiślańskiej. Jego ogłoszenie zbiega się w czasie z premierą filmu dokumentalnego „Ekspedycja Wisła. Jedyna taka rzeka”, który od lutego będzie dostępny na płytach DVD, a od marca będzie go można zobaczyć w telewizji Planete.

www.kaminski.pl www.szlakwisly.pl