Możesz zamówić prenumeratę online

Możesz opłacić prenumeratą kartą kredytową na www.national-geographic.pl
lub przelewem na numer rachunku Pekao S.A. 85 1240 6003 1111 0000 4943 5577 Prosimy o zamieszczenie pełnych danych adresowych oraz informacje, której oferty dotyczy zamówienie. Oferty ważne do wyczerpania zapasów. Wysyłka prezentów nastąpi po zarejestrowaniu wpłaty. Regulamin prenumerat dostępny na stronie www.national-geographic.pl, www.guj.pl

ZAMÓWIENIA:
telefonicznie: 022 360 37 77, e-mailem: bok@guj.pl
listownie: Biuro Obsługi Klienta skrytka pocztowa 39, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 113