W poprzednich edycjach Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica nadesłano blisko 1000 prac z 11 krajów. Konkurs  adresowany jest do fotografujących lekarzy, lekarzy dentystów, nauczycieli akademickich i studentów uniwersytetów medycznych.
Wręczenia nagród odbędzie się 26 września 2015 w częstochowskim Ratuszu. Ceremonii będzie towarzyszyć wernisaż fotografii. Nad tegoroczną edycją PhotoArtMedica objęła auspicje jedna z czołowych światowych organizacji fotograficznych FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej), która doceniła poziom i zaangażowanie środowiska medycznego w rozwój pasji i sztuki fotograficznej. Patronat Honorowy nad Salonem PhotoArtMedica objęli Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Patronat merytoryczny objął Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, patronat medialnym - National Geographic Polska.  Szczegóły na stronie www.photoartmedica.pl