We wrześniu b.r. odbędzie się w częstochowskim Ratuszu finał I Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica. Do udziału w Salonie zaproszeni są lekarze i studenci medycyny z Polski i z zagranicy. Jest to pierwsza tego typu impreza na świecie. Organizatorem jest Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, patronat nad Salonem objęło Stowarzyszenie Twórców Fotoklub RP, a patronat medialny National Geographic Polska. Jury przyzna PhotoArtMedica Grand Prix i w każdej z kategorii złoty, srebrny i brązowy medal Fotoklubu RP oraz złoty, srebrny i brązowy medal PhotoArtMedica  wraz z nagrodami rzeczowymi. Obradom jury przewodniczyć będzie Mieczysław Cybulski - Prezes Fotoklubu RP. Komisarzem artystycznym Salonu jest dr n. med. Krzysztof Muskalski. Zgłoszenia i informacje dostępne są za pośrednictwem strony: www.photoartmedica.pl