Polska zmienia się szybko i na wielu moich fotografiach widać czynności, miejsca i przedmioty odchodzące już do historii. Jest to więc również w jakimś fragmencie opowieść o samym Śląsku. Dzisiaj.

Wykonanie fotografii byłoby niemożliwe bez udziału Dariusza Kortko, Ślązaka, dziennikarza, autora podpisów do zdjęć i mojego partnera w całym tym przedsięwzięciu.

Wystawa jest fragmentem projektu fotograficznego "Cześć Pracy", który objęty został patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Pana Bogdana Zdrojewskiego.
Obszerny esej fotograficzny składający się ze zdjęć wykonanych do tego projektu, ukazał się w październikowym wydaniu magazynu National Geographic Pl , a jego część została nagrodzona jeszcze w 2009 roku pierwszą nagrodą, w  konkursie http://socialDocumentary.net w USA. Otwarcie wystawy HADES odbędzie się 13 stycznia 2010 r., o godz. 18.00, na Krakowskim Przedmieściu 64 (Dom Polonii) w Warszawie.

Tekst: Tomasz Tomaszewski