Spośród nowoczesnego sprzętu na uwagę zasługuje wideokomparator, czyli urządzenie pozwalające na wszechstronną analizę dokumentów w różnych zakresach widma oraz urządzenie do badania grafiki i innych obiektów w świetle monochromatycznym, które ujawnia wiele niewidocznych w świetle dziennym cech. Niezwykle cenny jest specjalny zestaw do badania pisma wgłębionego. Pozwala on na odczytanie np. czystej kartki z notesu, która znajdowała się pod kartką zapisaną i wyrwaną lub zagubioną. Urządzenie to wykorzystuje zjawisko elektrostatyczności – na kartkę z pozoru czystą nakłada specjalną folię i pokrywa ją tonerem tylko w miejscach wgłębionych przez długopis, pióro czy inne narzędzie pisarskie. Daje to możliwość pracy na tej folii, by nie zniszczyć  oryginalnego materiału badawczego oraz ułatwia odczytanie treści zaginionej lub ukrytej kartki, która to treść odbiła się na kartce następnej, znajdującej się pod spodem. Nie trzeba dodawać, że tak nowoczesny technicznie sprzęt znacznie ułatwi działania grafologom.

Tekst: Małgorzata Sienkiewicz