Ta niezwykła ścieżka, powstała z inicjatywy Polskiego Instytutu Geologicznego, jest częścią szerszego programu edukacyjnego, mającego popularyzować wiedzę o przyrodzie nieożywionej i jej ochronie. Długość ścieżki wynosi pięć kilometrów, a czas zwiedzania zamyka się w trzech godzinach.
Spacer zaczynamy u podnóża góry Zamkowej, gdzie zlokalizowana jest pierwsza tablica informacyjna. W sposób ogólny przedstawiono na niej budowę geologiczną Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także opisano główne etapy rozwoju tego obszaru. Dalej ścieżką kierujemy się na wschód, mijając od południa grupę ostańców: Ostra Góra.
Z rozległych piaszczystych tarasów nadzalewowych roztacza się widok na Górę Cegielnię i kolejną tablicę informacyjną. Tym razem poznajemy różne rodzaje skał wapiennych i ich genezę. Kolejnym przystankiem jest kamieniołom Kielniki, gdzie opisane zostały efekty długotrwałych procesów geologicznych. Idąc dalej oznakowanym szlakiem dochodzimy do jaskini Magazyn. Przy wejściu umieszczona jest tablica z informacjami wyjaśniającymi mechanizmy powstawania form krasowych. Jaskinia, wykorzystywana niegdyś jako magazyn materiałów wybuchowych, charakteryzuje się bardzo bogatą, choć zniszczoną szatą naciekową. Po jej opuszczeniu szlak zatacza pętlę i prowadzi nas z powrotem w stronę Olsztyna. Po drodze natykamy się na jeszcze jedną, ostatnią już tablicę, opisującą najpopularniejsze skamieniałości jurajskie.