Od 22 kwietnia br. do Programu „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty” dołączyło blisko 150 biur. Wśród nich znajdują się salony firmowe TUI, Neckermann, Ecco Holidays oraz biura podróży z całej Polski. Każde z nich otrzymało certyfikat „Biuro przyjazne zdrowiu turysty”, świadczący o rzetelności, zaangażowaniu społecznym i wysokim poziomie obsługi klienta. Do Programu można bezpłatnie dołączyć na stronie SzczepieniadlaPodrozujacych.pl  
Ideą inicjatywy jest zaangażowanie biur podróży w całej Polsce w informowanie turystów o zagrożeniu, jakie stanowią choroby tropikalne występujące w wielu rejonach świata oraz o dostępnych sposobach ich profilaktyki. Projektowi patronują: Polski Związek Organizatorów Turystyki, Fundacja „Żyjmy Zdrowo”, czasopismo Wiadomości Turystyczne, portal Medexpress.pl i serwis Tur-Info.pl. Platformą komunikacyjną Programu jest strona internetowa –SzczepieniaDlaPodrozujacych.pl
- Cieszymy się, że na progu tegorocznego sezonu wakacyjnego biura chcą podnosić swoje kompetencje i sumiennie informować klientów o chorobach tropikalnych i możliwościach profilaktyki. Jest to istotne, gdyż Polacy coraz częściej decydują się na wyjazdy w dalekie, tropikalne rejony świata – mówi Wojciech Sobczak-Wojeński z Biura Organizacyjnego Programu.

- Biuro może wykorzystać otrzymany certyfikat do swojej własnej promocji na rynku lokalnym czy w Internecie. Udział w Programie to jednak nie tylko promocja, ale również zaangażowane społecznie działanie, wpisujące się w ramy szeroko pojętej polityki CSR firmy – dodaje.

Do Programu można bezpłatnie przystąpić wypełniając formularz na stronie http://www.szczepieniadlapodrozujacych.pl/rejestracja.html
Każde zgłoszone biuro otrzymuje komplet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych dotyczących chorób tropikalnych, ich skutecznej profilaktyki oraz zaleceń dla podróżników wybierających się w różne rejony świata. Wraz z nimi biuro otrzymuje prestiżowy tytuł i certyfikat – „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty” a także zostaje oficjalnie umieszczone w specjalnej zakładce poświęconej Programowi. „Biuro podróży przyjazne zdrowiu turysty” zobowiązuje się do dystrybucji tych materiałów wśród swoich klientów-turystów.