Dramatyczna sytuacja w Syrii oraz związany z tym exodus uchodźców (w ciągu roku z kraju uciekło 112 tys. Syryjczyków), nasilający się kryzys uchodźczy w Sudanie, czy sytuacja żywnościowa w Afryce Zachodniej - to jedynie przykłady katastrof humanitarnych, jakie wydarzyły w pierwszej połowie 2012 roku. Szacuje się, że w tym okresie liczba potrzebujących na świecie wzrosła z 51 mln do 62 mln osób.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pomocy Humanitarnej szczególnie warto zwrócić uwagę na toczący się od kilkunastu miesięcy konflikt wewnętrzny w Syrii, gdzie od marca ub.r. zginęło ponad 20 tys. osób. Jak wskazała pod koniec lipca Kristalina Georgieva komisarz UE ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej, w związku z dramatyczną sytuacją humanitarną w tym kraju potrzeba bardziej zintensyfikowanej pomocy ze strony Unii Europejskiej.

Dzień Pomocy Humanitarnej to okazja do przypomnienia o ofiarach katastrof humanitarnych, ale także jak co roku - hołd dla wszystkich, którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni niosąc pomoc innym. Sama data, 19 sierpnia, jest związana z zamachem na siedzibę ONZ w Bagdadzie. Zginęły wówczas 22 osoby: pracownicy organizacji pomocowych, a wśród nich przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ, Sergio Vieira de Mello.

ONZ wyraża nadzieję, że obchody Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej przyczynią się do zwiększenia zaufania wobec pracowników humanitarnych, a także poszanowania i uznania neutralności, bezstronności oraz niezależności, będących trzema zasadami leżącymi u podstaw pomocy humanitarnej.

PAH od 20 lat angażuje się w pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. W celu umożliwienia natychmiastowego wsparcia dla potrzebujących, fundacja stworzyła w zeszłym roku Klub PAH SOS – nowatorskie narzędzie, dzięki któremu zebrane wcześniej wpłaty klubowiczów mogą być wykorzystane niezwłocznie, gdy wydarzy się katastrofa. W ramach Klubu w marcu br. zorganizowaliśmy wsparcie dla 300 rodzin uchodźców syryjskich w Libanie, dostarczając im paczki żywnościowe na około miesiąc. Zachęcamy do przyłączenia się do Klubu PAH SOS. Więcej informacji na: www.pah.org.pl