Piotr Siwek jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Plovdiv. Jako miłośnik przyrody i kultury bułgarskiej oraz innych krajów bałkańskich, często przebywa w tej części Europy, zdobywając i aktualizując wiedzę o ludziach i miejscach. Dobrze czuje się z aparatem fotograficznym i kamerą na górskich szlakach Pirinu, Riły, Starej Płaniny i Rodopów. Ceni domową kuchnię bałkańską i gościnność gospodarzy tych ziem.

Bałkany przez stulecia uznawano za odległe (kulturowo) od Zachodu – to właśnie ta różnica fascynowała mieszkańców Europy Zachodniej i sprawiała, że kraina ta stawała się celem ich prawdziwych lub wyimaginowanych podróży. Kiedy podróżni odkrywali, że wzniośle brzmiąca nazwa Bałkany oznacza tylko grzbiet rozdzielający wody lub przełęcz górską i niekoniecznie gwarantuje wzniosłą, romantyczną scenerię, próbowali przypisać im znaczenie bariery wojskowej i utrzymywali, że z tego punktu widzenia „Bałkan jest rzeczywiście wspaniałą górą”, inni zaś nie mogli powstrzymać się od zdziwienia wołając: „Jak można robić tyle zamieszania z powodu takiego kretowiska!” (cyt. za Bożidar Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników).

Bałkany stały się także celem wielu podróży dla Piotra Siwka, a my będziemy mieli okazję przekonać się, co tam odkrył.

Zapraszamy 9 stycznia 2014 r. (czwartek), godz. 19.00, kino MCDiS, ul. Zamkowa 2.

Wstęp wolny.