NCCP zajmuje się bezpieczeństwem ekonomicznym, zdrowiem i samopoczuciem amerykańskich rodzin o niskich dochodach oraz ich dzieci.
 

Korzystając z najnowszych danych American Community Survey, badacze z NCCP wykazali, że całkowita liczba dzieci w USA nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2008, natomiast wzrosła liczba tych, które żyją w rodzinach z trudem zaspokajających swoje podstawowe potrzeby.
 

"Dane te zaprzeczają wciąż powszechnym poglądom na to, jak wygląda ubóstwo i które dzieci są na nie najbardziej narażone” – powiedział dr Renée Wilson-Simmons, dyrektor NCCP. Jak zaznaczył, pomimo masowego dożywiania oraz programów ubezpieczenia społecznego w warunkach niskiego wzrostu gospodarczego i przy niskim poziomie płac miliony dzieci mają problem materialne.
 

Jak wynika z badań NCCP, liczba żyjących w ubóstwie amerykańskich dzieci wzrosła pomiędzy rokiem 2008 a 2014 o 18 proc., zaś żyjących w gospodarstwach o niskich dochodach – o 10 proc. NCCP definiuje gospodarstwo o niskich dochodach jako uzyskujące poniżej 200 proc. Federal Poverty Threshold (w roku 2014 dla czteroosobowej rodziny z dwojgiem dzieci było to 48 016 dolarów). Rodzina żyjąca w ubóstwie dysponuje mniej niż 100 proc. kwoty uważanej za próg ubóstwa (24 008 dolarów) dla czteroosobowej rodziny z dwojgiem dzieci w roku 2014.
 

Ponad 40 proc amerykańskich dzieci żyje w pobliżu granicy ubóstwa. W roku 2014 44 proc. dzieci poniżej 18. roku życia (31,4 miliona) żyło w gospodarstwach o niskich dochodach, zaś 21 proc. w ubogich rodzinach (15,4 miliona). To wciąż więcej niż na początku recesji w roku 2008, gdy było to odpowiednio 39 i 18 proc. dzieci.
 

Trudna sytuacja ekonomiczna dotyka dzieci bardziej niż dorosłych. W gospodarstwach o niskich dochodach żyje 44 proc. dzieci, ale tylko jedna trzecia dorosłych pomiędzy 18. a 64. rokiem życia. Dzieci żyją dwa razy częściej w ubogich rodzinach niż osoby w wieku 65 lub więcej lat.
 

Im młodsze dzieci, tym częściej żyją w gospodarstwach o niskich dochodach lub w ubóstwie. W grupie wiekowej do 5 lat taka sytuacja dotyczy 47 proc., pomiędzy 6. a 11. rokiem życia – 10,8 miliona, pomiędzy 12. a 17.- 40 proc.(9,7 miliona).
 

Dzieci pochodzenia afroamerykańskiego, latynoskie i indiańskie są w gorszej sytuacji niż białe i azjatyckie – niskie dochody dotyczą odpowiednio 60 proc i 30 proc. z nich. Sytuacja ta nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2008.
 

Choć lepsze wykształcenie wiąże się zwykle z wyższymi dochodami, wiele żyjących w ubóstwie dzieci ma rodziców z wyższym wykształceniem, żyje w pełnych rodzinach, z obojgiem rodziców. 48 proc. dzieci żyjących w ubóstwie ma matkę i/lub ojca co najmniej po college’u. 47 żyjących w gospodarstwie o niskich dochodach i 36 proc. żyjących w ubóstwie mieszka z rodzicami pozostającymi w związku małżeńskim.
 

Źródło: PAP