Dobiegł końca rejs Fundacji Nasza Ziemia realizowany w ramach kampanii Sprzątanie Świata – Polska 2014

W sobotę 2. sierpnia, po trzech tygodniach żeglowania po Szlaku Wielkich Jezior jacht pod żaglami projektu „Wpłyń na czyste Mazury” dopłynął do ostatniego portu na swojej trasie. Od startu rejsu 13 lipca przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze odwiedzili blisko 30 portów, w których promowali odpowiedzialną turystykę i badali świadomość ekologiczną turystów. Posprzątali także wyspę Czarci Ostrów  na Śniardwach, gdzie zebrali ponad 1500 litów śmieci. Oficjalne zakończenie rejsu odbyło się w sobotę                     2 sierpnia w Rucianem – Nidzie, ale projekt trwa nadal i wciąż można wziąć udział w konkursie na Ekoturystę. Rejs był elementem 21. edycji kampanii „Sprzątanie świata – Polska”, przebiegającej w tym roku pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!”.

13 lipca z Węgorzewa wyruszył pierwszy ekologiczny rejs Fundacji Nasza Ziemia. Rejs Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich był akcją promującą zmianę postaw wobec środowiska w czasie wypoczynku. W czasie rejsu przedstawiciele Fundacji Nasza Ziemia i wolontariusze prowadzili działania edukacyjne i informacyjne, a także  angażowali turystów do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Pod hasłem „Wpłyń na czyste Mazury”, załoga odwiedziła wszystkie najważniejsze porty i opłynęła jeziora: Mamry, Kirsajty, Dargin, Dobskie, Kisajno, Tajty, Niegocin, Boczne, Jagodne,   Szymon, Kotek Wielki, Tałtowisko, Tałty, Mikołajskie, Śniardwy, kanały: Szymoński, Mioduński, Grunwaldzki, Tałcki, zat. Łabap, zat. Sztynorcką.

"Rejs Wpłyń na czyste Mazury tak naprawdę dopiero rozpoczął bardzo ważną dyskusję - wokół ochrony środowiska i odpowiedzialnej turystyki. Spotykaliśmy się ze słowami wsparcia i niezwykle życzliwym odbiorem naszych działań - zarówno wśród załóg jachtów pływających po Mazurach, jak i wśród turystów, którzy odwiedzali nas w portach i na edukacyjnych wydarzeniach towarzyszących. Teraz czas na podsumowanie wyników ekosondy i zebranie najważniejszych wniosków z naszych działań." - mówi Krzysztof Rogulski, Kierownik rejsu.

Jak wpływaliśmy na czyste Mazury?


„Pod wspólna banderą!” dla czystych Mazur
Od początku trwania rejsu przyłączyło się do niego ponad 150 załóg łodzi pływających Szlakiem Wielkich Jezior. Część z nich pływa na specjalnie wyposażonych w materiały edukacyjne łodziach firmy Ahoj Czarter – partnera projektu. Pozostali chętni otrzymywali niebieską banderę projektu, po podpisaniu deklaracji, zobowiązującej, między innymi, do zrzucania ścieków tylko w miejscach do tego przeznaczonych oraz dbania o to, żeby odpady z jachtów trafiały do właściwych pojemników do segregacji.

Sprzątanie wyspy Czarci Ostrów
We wtorek 29 lipca, odbyła się akcja sprzątania wyspy Czarci Ostrów na jeziorze Śniardwy, jednej z najbardziej tajemniczych wysp na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W sprzątaniu mógł wziąć udział każdy, komu bliska jest idea czystych Mazur. Ekipa rejsu, pracownicy Nadleśnictwa Pisz oraz wolontariusze zebrali razem kilkanaście worków pełnych różnorodnych odpadów - to ponad 1500 litrów! Wśród odpadów zebrano głównie papiery po nieczystościach, stare buty, butelki, miski i puszki. „Jak na tak małą powierzchnię, jaką ma wyspa, to bardzo duża ilość odpadów. Niestety, wciąż największym problemem, jeśli chodzi o zanieczyszczenia brzegów jezior są fekalia. Nie można mówić o czystych Mazurach, nie poruszając tego tematu. To wyzwanie dla nas, dla samorządów i turystów - jak racjonalnie rozwiązać kwestię pozbywania się tego rodzaju nieczystości w sposób nieszkodzący środowisku i nam samym.” - mówi Małgorzata Izdebska, koordynator projektu „Wpłyń na czyste Mazury”.
Ekosonda W czasie rejsu załoga prowadziła badanie ankietowe postaw i świadomości turystów i żeglarzy w zakresie ochrony środowiska. Jest to wspólna inicjatywa Fundacji i kampanii 7 cudów Mazur. Dotychczas zebrane wyniki dają do myślenia:
•    blisko połowa (45%) ankietowanych na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem turyści odwiedzający Mazury dbają o ochronę środowiska odpowiedziała „NIE”
•    większość ankietowanych wskazała: biwaki, sporty motorowodne, żeglarstwo, jako aktywności, które mają potencjalnie największy negatywny wpływ na środowisko
•    ankietowani wskazywali także na brak kultury dbania o dobro wspólne, lenistwo, egoizm oraz brak odpowiedniej edukacji ekologicznej, jako przyczyny zanieczyszczenia wód i zaśmiecenia Mazur.
Badanie będzie prowadzone przez 7 Cudów Mazur do końca sierpnia, wyniki zostaną zebrane i opublikowane w końcowym raporcie, w weekend Sprzątania świata 20 – 21 września.

Pilotażowe badania i obserwacje wody
Podczas Rejsu prowadzone były obserwacje i terenowe badania stanu wody. Zbadano między innymi jeziora: Dargin, Kisajno, Niegocin, Boczne, Tałty oraz Ryńskie. Oznaczenia fizyczno - chemiczne w jez. Niegocin, Boczne oraz Tałty były zbliżone i wykazywały bezpieczny poziom biogenów (związków azotu               i fosforu). W wodach jeziora Dargin zaobserwowano zwiększony zakwit glonów. Taka sytuacja może być spowodowana przez zjawisko eutrofizacji, które prowadzi do nadmiernego rozwoju organizmów i „zakwitu” wody.                W jeziorze Ryńskim zostały lekko przekroczone związki fosforu, których nawet niewielka ilość prowadzi do przyspieszenia eutrofizacji.

Mazurska Wstęga
Wielkim zainteresowaniem cieszyła się Mazurska Wstęga. Na wielkim pasie błękitnego materiału można było stworzyć własny obrazek, z dedykacją dla czystych Mazur. Happening prowadzili załoganci rejsu. Sympatię dla Mazur deklarowali młodsi i starsi z różnych zakątków Polski i nie tylko (na wstędze podpisali się też turyści z Niemiec). W czasie finałowego wydarzenia w Rucianem – Nidzie, wstęga została przekazana 7 Cudom Mazur,  które we współpracy z Fundacją Ocean Marzeń kontynuować będą działania edukacyjne wśród żeglarzy i turystów w czasie wakacji.

Karta ekoturysty
Rejs dobiegł końca, ale wciąż trwa ostatni element projektu „Wpłyń na czyste Mazury” - konkurs dla ekoturystów!
Każdy, kto wypożyczy jacht w firmie Ahoj Czarter, jeszcze do końca sierpnia może wziąć udział w konkursie, dla ekoturystów. Czarterujący otrzymują Kartę ekoturysty, na której mogą zbierać potwierdzenia zrzutu ścieków w sposób legalny, a jeśli zbiorą minimum 3 pieczątki będą mogli wziąć udział w konkursie. Szczegóły konkursu na www.naszaziemia.pl i w Ahoj Czarter.

"Kampania Wpłyń na czyste Mazury nie kończy się wraz z rejsem. Lepiej znamy i rozumiemy lokalne problemy, dowiedzieliśmy się też, jakie są oczekiwania turystów oraz jakie możliwości oferuje tutejsza infrastruktura. Poradniki "Turysto! Szanuj środowisko!" cieszą się dużym zainteresowaniem. Rozdaliśmy około 150 bander załogom, które zadeklarowały szerzyć dalej nasze idee - głównie poprzez własny przykład. Wszystko wskazuje na to, że współpracując możemy bardzo dużo zrobić dla Mazur, które są naszym wspólnym dobrem. A to dopiero początek." – mówi Małgorzata Izdebska, koordynator projektu Wpłyń na czyste Mazury.
Rejs był osią tegorocznego – turystycznego – Sprzątania świata, którego finał odbędzie się tradycyjnie już w trzeci weekend września (20-21.09). Informacje odnośnie planowanych obchodów akcji będą pojawiały się na bieżąco na stronie www.naszaziemia.pl.

Relacje z rejsu można było śledzić na bieżąco na Facebooku, gdzie teraz będą publikowane informacje na temat wyników konkursu i wniosków z rejsu.
www.facebook.com/wplynnaczystemazury