W maju ruszyło Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku, kampania edukacyjno-informacyjna Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata – Polska, której celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia Morza Bałtyckiego i sposoby jego ochrony.

W ciągu 6 lat od startu pierwszej edycji kampanii poruszane były między innymi tematy zagubionych sieci rybackich, odpowiedzialnego dozowania detergentów i dbania o zasoby naturalne.
W związku z rosnącą wagą problemów dręczących ekosystem Bałtyku tegoroczne hasło akcji
„Bałtyk też może...” ma otwartą formę, która pozwala poruszyć wiele tematów jednocześnie – zarówno zanieczyszczenie wody jak i potrzebę ochrony bioróżnorodności oraz odbudowy bałtyckich zasobów ryb.

Głównym wydarzeniem organizowanym w ramach tej edycji jest trwający od 16 do 28 lipca marsz zespołu Fundacji Nasza Ziemia i Fundacji Sprzątanie Świata-Polska wzdłuż wybrzeża otwartego morza na trasie Międzyzdroje – Hel. Podczas marszu przeprowadzony zostanie monitoring stanu środowiska przyrodniczego i czystości nadbałtyckich plaż. W marszu wezmą udział lokalni partnerzy oraz wszyscy chętni, którzy wspierają hasło tegorocznej Kampanii.

Marsz Bałtycki rozpoczną i zakończą happeningi w Międzyzdrojach i Helu, zorganizowane wspólnie z lokalnymi partnerami, między innymi ze Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Helu, Stacją Morską Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach oraz Wolińskim i Słowińskim Parkiem Narodowym.

Wszystkie wydarzenia są elementem międzynarodowej kampanii Europejskie Tygodnie Ryb, która została zainicjowana przez OCEAN2012, koalicję działającą na rzecz zakończenia problemu przełowienia w wodach Unii Europejskiej poprzez reformę Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Partnerem Kampanii jest firma Gaz System, Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego, Stacja Morska Uniwersytetu Gdańskiego, Woliński Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy.

Więcej o Kampanii Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku na stronie Fundacji Nasza Ziemia www.naszaziemia.pl.