Będzie artystyczne, snobistyczne, a nawet naukowo.