treści redakcji treści użytkowników

Droga do Tuszetii
2017-06-13 | Adventure | | 0

Droga do domu

Każdego roku pasterze wyruszają z Doliny Alazańskiej w Wysoki Kaukaz, by wypasać owce na swej ziemi w...