c-kopia_1.podrujc_po_borach_ze_swoim_cieniem.

Zygmunt Prondzyński

untitled-6189_cr2-