2011-07-27 | Ludzie | | 0

Estetyka Destrukcji

Pejzaże ekologicznej katastrofy powinny przerażać. Tymczasem widziane z lotu ptaka, odrealnione, zaskakują plastycznością. Paweł Młodkowski w obrazie zniszczeń zdołał uchwycić piękno.

2011-07-25 | Ludzie | | 3

Zawoalowany sprzeciw

Afgańskie kobiety wciąż ponoszą konsekwencje biedy, wojny i prymatu plemienności. Dopiero niedawno stanęły do walki o godne życie.

2011-05-13 | Ludzie | | 0

Łowiska w zapaści

Tuż przed świtem w pobliżu portu w Honolulu zbiera się miniszczyt handlarzy owocami morza. Jakiś tuzin kupców wchodzi do magazynu United Fishing Agency. Dla ochrony przed zimnem bijącym z chłodni na hawajskie koszule narzucili puchowe kurtki. Wyciągają swoje telefony komórkowe, wystukują numery klientów...

2011-04-21 | Ludzie | | 0

Kustosze cyfrowej informacji

Dr hab. inż. Piotr Gawrysiak pracuje w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się m.in. systemami zarządzania bazami danych i problemami sztucznej inteligencji. Interesują go też związki techniki z procesami społecznymi i kulturowymi, szczególnie zagadnienia wolnego oprogramowania...