2011-08-31 | Ludzie | | 0

Roztropny dąb, brzoza ryzykantka

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn zajmuje się botaniką eksperymentalną, ekologią i ochroną środowiska. W 2008 r. dostał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, w którym kieruje też Pracownią Ekofizjologii.

2011-07-27 | Ludzie | | 0

Estetyka Destrukcji

Pejzaże ekologicznej katastrofy powinny przerażać. Tymczasem widziane z lotu ptaka, odrealnione, zaskakują plastycznością. Paweł Młodkowski w obrazie zniszczeń zdołał uchwycić piękno.

2011-07-25 | Ludzie | | 3

Zawoalowany sprzeciw

Afgańskie kobiety wciąż ponoszą konsekwencje biedy, wojny i prymatu plemienności. Dopiero niedawno stanęły do walki o godne życie.