2019-06-11 | Ludzie | | 0

Czemu burzy się pomniki? To nigdy nie jest proste pytanie

W nocy z 20 na 21 lutego 2019 trzech aktywistów strąciło z piedestału figurę księdza Henryka Jankowskiego, uznawanego przez wielu za symbol walki z komunizmem, a przez innych za personifikację pazerności. Co oznacza burzenie pomników? Za każdym razem przed oceną warto poznać kontekst.

2019-06-11 | Ludzie | | 1

Milenialsi nie chcą wychodzić wieczorem. Młody to nowy stary

Generacja nazywana „milenialsami” ( ze względu na okres dorastania na przełomie tysiącleci) postrzegana jest często radykalnie: albo jako egocentryczna, a wręcz narcystyczna, niechętna do pracy, nastawiona tylko na przyjemności, albo zbuntowana, przekraczająca granice i redefiniująca wiele zasad i pojęć....