2011-11-03 | Ludzie | | 3

Cud nad Manhattanem

Park w dużym mieście kojarzy się z ostoją, zieloną wyspą na morzu betonu. Tymczasem High Line na dolnym Manhattanie ma, na pierwszy rzut oka, niewiele wspólnego z tym wyobrażeniem. Wzrok od początku zatrzymuje się na stalowej konstrukcji podtrzymującej stare tory kolejowe.

2011-10-05 | Ludzie | | 0

Zielenią się Chiny?

Żaden inny kraj nie inwestuje tak wiele w energię odnawialną. Zielenią się Chiny? Ale też żaden nie zużywa tyle węgla do napędzania swojej gospodarki.

2011-09-15 | Ludzie | | 2

O sekrecjach się nie mówi

Prof. Jerzy S. Wasilewski jest etnologiem i antropologiem kultury, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Zbadał i opisał funkcjonowanie tabu w różnych kulturach, a także zakazy magiczno-religijne polskiej tradycyjnej kultury ludowej.

2011-09-05 | Ludzie | | 0

Gwary do nobilitacji

Robert A. Dul jest etnologiem, antropologiem kultury, ekspertem UNESCO i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury, członkiem zarządu Fundacji na rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce.

2011-08-31 | Ludzie | | 0

Roztropny dąb, brzoza ryzykantka

Prof. dr hab. Jacek Oleksyn zajmuje się botaniką eksperymentalną, ekologią i ochroną środowiska. W 2008 r. dostał prestiżową Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest dyrektorem Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, w którym kieruje też Pracownią Ekofizjologii.