test1243

Oświęcim - Znacie te miejsca i dzieła sztuki, ale nie widzieliście ich nigdy z tej strony. Fotograf zakpił z nas wszystkich?
7/18