test1243

4. Zdjęcie - W tej wiosce rządzą kobiety. Tu majątek, pozycja społeczna i przywileje przechodzą z matki na córkę
4/6