test1243

2. Zdjęcie - W tej wiosce rządzą kobiety. Tu majątek, pozycja społeczna i przywileje przechodzą z matki na córkę
2/6