IMG_0124

Pałac Gałów

Miejscowość Gałów swoją nazwę zawdzięcza niemieckiemu słowu Kahlau co oznacza „wyłysiały”. Jest to prawdopodobnie określenie tego miejsca jako pozbawionego drzewostanu z uwagi na wycinkę. Miejscowość po raz pierwszy jest wymieniana w łacińskiej Kronice Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis pochodzącej z lat 1295-1305. Pierwsze wzmianki o obiekcie znajdującym się w tej miejscowości pochodzą za XVI w. W tym czasie Gałów należał do rodziny von Seidlitz. Prawdopodobnie na miejscu obecnych ruin pałacu znajdował się zamek lub dwór obronny. Został on całkowicie zniszczony podczas Wojny trzydziestoletniej pomiędzy 1618 a 1648 rokiem. Pierwsza ikonografia obiektu znana jest z 1780 roku. W XIX w. pałac rozbudowano dodając zachodnie skrzydło i likwidując dziedziniec który znajdował się wewnątrz pałacu. W wyniku przebudów można zauważyć cechy charakterystyczne zarówno dla gotyku jak i renesansu oraz klasycyzmu. Do wejścia prowadzi most. Być może wcześniej pałac otoczony był fosą, jednak w jego późniejszej formie była to jej sucha forma. Po II Wojnie Światowej, zgodnie z tendencją socjalistyczną utworzono w pałacu PGR. Obiekt był zamieszkały przez pracowników gospodarstwa. Powoli popadał w ruinę. W 1998 roku pojawił się pomysł na odbudowę pałacu, jednak w tym samym roku nieznany sprawca podpalił zadaszenie. Przepiękna budowla od tego czasu pozostaje ruiną. Obiekt jest obecnie w rękach prywatnych – jednak do 2015 roku nie widać z zewnątrz śladów na prowadzenie jakichkolwiek prac zmierzających do uratowania tego niezwykle pięknego obiektu.

polska Dolnośląskie pałac gałów

Komentarze