2019-01-31 tchnienie zimy
Janusz J. Plewniak Zdjęcie wykonane przez Janusz J. Plewniak
Album Niemcy

Ostatnie tchnienie zimy?

31 stycznia jeszcze zima trzymała. Miasto Hűckeswagen w Północnej Nadrenii Westfalii. Zdjęcie z balkonu na wzgórze zamkowe, w tle Paulus Kirche (ewangelicki kościół pw apostoła Pawła).

Komentarze