Co składa się na ludzką osobowość? Jak działa? Ile ma poziomów? W najnowszym numerze specjalnym National Geographic odkrywamy tajemnice osobowości. "Twoja osobowość" już w kioskach.

Osobowość człowieka i jej rozwój to jeden z najciekawszych tematów badań psychologów  i naukowców. Z czego jest złożona, jak działa, ile jest poziomów osobowości? W najnowszym numerze specjalnym, dostępnym na rynku od 31 sierpnia, "National Geographic" uchyla rąbka tajemnicy na ten temat. - To skomplikowane. Bo jak wytłumaczyć, dlaczego jestem taka, jaka jestem? Osobowość człowieka jest trudna do zdefiniowania, choć niby „każdy wie, o co chodzi”. Często utożsamiamy ją po prostu z cechami charakteru czy skłonnościami takimi jak pracowitość, odwaga czy życzliwość albo jej brak. Najnowsze badania wskazują jednak, że osobowość można rozpatrywać na kilku poziomach – pisze we wstępie Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna "National Geographic Polska". Poziomy te szeroko opisuje numer specjalny "National Geographic Polska". Mocne i słabe strony charakteru określa poziom „to, co mam”.  Poziom drugi „to, co robię”, to nasze motywy działania, zdolność przystosowania się, czyli cele i dążenia. Poziom trzeci, czyli „to, kim jestem”, oznacza naszą koncepcję siebie samego. Jak sami siebie widzimy i jak pokazujemy siebie innym, a nie zawsze jest to zgodną z rzeczywistością. Na końcu Czytelnicy dowiedzą się, jak zmienić swoją osobowość tak, aby osiągać cele, a życie stało się lepsze.