Podczas wyprawy w dniu 5 marca br. ekipa Muzeum Ziemi Szprotawskiej odkryła kolejne fragmenty legendarnych Wałów Śląskich. Tym razem na nieznane dotąd odcinki natrafiono w lesie w pobliżu wsi Lipno.

Szczątki zabytku są słabo zarysowane w terenie, a ich odnalezienie było możliwe dzięki szczegółowemu przygotowaniu topograficznemu do poszukiwań. Łączna długość dwóch odkrytych fragmentów wynosi ok. 400 metrów. Zachował się pojedynczy wał o szerokości u podstawy mierzącej 3 metry. Tylko na jednym krótkim odcinku (ok. 10 metrów) uchwycono pozostałości dwóch równoległych wałów. Wysokość wału mierzona od dna towarzyszącego mu rowu nie przekracza 30-40 centymetrów, stąd tak trudno go wypatrzeć i zidentyfikować. Odnalezione fragmenty swoją budową poprzeczną i rozmiarami są podobne do odcinków występujących we wsi Studnica (powiat żagański). Oba wchodzą w skład tzw. ciągu północnego Wałów Śląskich. Zespół badawczy przyjął w 2006 roku, że wały są pozostałością zapory granicznej Księstwa Głogowskiego, wzniesionej w późnym średniowieczu. Dzięki zbadaniu historycznego przebiegu zachodniego pogranicza tegoż księstwa w ostatnich latach odkryto zapomniane odcinki pod Pruszkowem, Borowiną i Długimi (powiat żagański). Niewykluczone, że wały spod Lipna były znane badaczom z XIX wieku. Otóż Schöpke i Schulte pisali, iż wiarygodni obserwatorzy zapewniali o niegdysiejszym istnieniu pozostałości zabytku koło Lubiatowa (powiat krośnieński). Lubiatów leży po sąsiedzku z Lipnem. Na ten rok zaplanowano wydanie obszernej publikacji podsumowującej 10-letni program badawczy „Wały Śląskie”.

Autor: Maciej Boryna, Muzeum Ziemi Szprotawskiej (TBD)